HBI ramen + deuren. Altijd een lichtpunt.

Bescherming van persoonsgegevens

Anonieme gegevensverzameling

Principieel kunt u onze internetpagina bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent. Wij slaan noch de naam van uw internetprovider, noch de internetpagina die u tevoren hebt bezocht, noch de naam van het opgeroepen bestand.

Verzameling en verwerking van gegevens bij gebruik van het contactformulier

Wanneer u ons contactformulier gebruikt, worden alleen de persoonsgerelateerde gegevens verzameld die u ons binnen het kader van het gebruik van dit contactformulier ter beschikking stelt, bijv. naam, firma, e-mailadres of telefoonnummer. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om individueel contact met u op te nemen. Hierbij willen wij u erop wijzen dat binnen het kader van het contactformulier geen vertrouwelijke gegevens moeten worden doorgegeven omdat de transmissie van deze informatie ongecodeerd geschiedt.

Google Analytics

Deze internetpagina maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics werkt met zogenaamde 'cookies' d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de internetpagina mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze internetpagina wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Wanneer de IP-anonimisering op deze internetpagina is geactiveerd, kort Google uw IP-adres af voordat dit naar lidstaten van de Europese Unie of andere contractstaten buiten de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar afgekort. Op deze internetpagina is de IP-anonimisering actief. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de exploitant van deze internetpagina om uw gebruik van de internetpagina te analyseren, om rapporten over de internetpagina-activiteiten samen te stellen en om de internetpagina-exploitant andere diensten te verlenen in verband met het internetgebruik.

Het binnen het kader van Google Analytics door de browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de plaatsing van de cookies verhinderen door een dienovereenkomstige instelling in uw browser, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze internetpagina in volle omvang zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u de transfer van de door de cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de internetpagina refererende gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

ˆ